Advieslijn

09 395 55 10

Hulp nodig?

PVB of PAB budgetten kunnen op veel verschillende manieren besteed worden. Elke gebruiker moet zelf bepalen wat best bij hem of haar past en goed geïnformeerd zijn is in deze context cruciaal. 

Uitgebreide informatie over de PAB of PVB bestedingsregels kan je hier vinden. 

Vragen over PAB en PVB

Hoe kan ik een persoonlijk assistent in dienst nemen?

Je kan een persoonlijk assistent op verschillende manieren in dienst nemen. Elke manier heeft zijn voor- en nadelen. 

Rechtstreekse overeenkomst via een sociaal secretariaat

Je bent zelf werkgever van de persoonlijke assistent die je selecteerde. De arbeidsovereenkomst, loonadministratie en al wat daarbij komt kijken, geef je in handen van een sociaal secretariaat. Het gaat om: prestaties beheren, verlofdagen, lonen berekenen, de bezoldigingen doorstorten en de loonbrieven aan je werknemers overmaken, enz.

Voordelen

 • Goedkoop
 • Geschikt voor lange termijn
 • Ook voor gezinsleden

Nadelen

 • Minder flexibel
 • Opzegperiode
 • Je moet zelf assistent zoeken
 • Meer administratie

Contract met interimkantoor die assistent uitzendt

Als je met een interimkantoor werkt word je geen werkgever. Het interimkantoor is de werkgever en zendt een assistent uit naar jou. Zij kunnen voor jou een assistent zoeken maar je kan ook zelf een assistent aanbrengen.

Voordelen

 • Flexibel
 • Minder administratie
 • Werken met dienstencheques

Nadelen

 • Duurder
 • Minder geschikt voor lange termijn
 • Minder goed statuut voor de assistent

Een assistent inschakelen als zelfstandige

Zelfstandige assistenten moeten over het juiste statuut beschikken. Aan hun ondernemingsnummer moeten de juiste nacebelcodes toegevoegd worden. Eénmaal dat in orde is kunnen zij gewoon factureren aan de budgethouder die betaalt met het PVB of PAB. 

Voordelen

 • Weinig administratie
 • Specifieke expertise
 • Flexibel

Nadelen

 • Duurder
 • Weinig zekerheid
 • Weinig Kandidaten

Assistent inschakelen vanuit een (vergunde) zorgaanbieder

Heel wat zorgaanbieders bieden 'ambulante' begeleiding of zelfs persoonlijke assistentie aan. Als deze diensten vergund zijn kan je hen betalen adhv een voucher, anders zal het sowieso via cash zijn. 

Voordelen

 • Weinig administratie
 • Expertise en ervaring
 • Vervanging beschikbaar

Nadelen

 • Duurder
 • Minder flexibel

Assistenten inschakelen als vrijwilligers

Heel wat budgethouders geven een vrijwilligersvergoeding aan hun assistent. Dit kan enkel als je een erkende vrijwilligersorganisatie inschakelt die de vrijwilliger inschrijft, verzekert en vergoedt. De budgethouder zal dan de factuur van deze dienst moeten betalen. 

Voordelen

 • Goedkoop
 • Flexibel
Wat zijn de voordelen van een persoonlijk assistent?

Als persoon met een beperking zijn er heel wat zaken die jij niet of minder goed kan. Iemand anders zal dit voor jou moeten doen. Heel cruciaal is de vraag in welke verhouding deze ondersteuning plaatsvindt. 

 • Verhouding budgethouder - persoonlijk assistent
  • Budgethouder heeft het budget en dus ook de controle in handen
  • Budgethouder is vaak formeel werkgever en bepaalt uurrooster en takenpakket
  • Assistent wordt vergoed waardoor de hulp niet als gunst beschouwd wordt
  • Ondersteuning wordt verspreid over verschillende mensen waardoor niemand overbevraagd wordt
  • Budgethouder wordt niet structureel geduwd in de rol van de 'hulpvrager' maar kan groeien door zijn/haar rol als 'initiatiefnemer'
 • Verhouding gebruiker - hulpverlenende dienst zonder directe financiering
  • Dienst heeft verschillende klanten waardoor gebruiker zich moet aanpassen aan de planning
  • Gebruiker moet aanvaarden wat wordt voorgesteld want hij/zij heeft geen hefboom om eigen inbreng te laten gelden
  • Gebruiker moet naast het bestaande aanbod vaak hulp vragen aan familie en vrienden. Door dit 'om hulp vragen' wordt men structureel geconfronteerd met het 'niet kunnen'. 
Hoe weet ik welke zorgaanbieder meest geschikt is?

Een geschikte zorgaanbieder vinden is niet eenvoudig. Je begint best met nadenken over wat jij geschikt vindt.

 • Wat verwacht jij van jouw ondersteuning?  
 • Wat heb je in het verleden gemist? 
 • Welke ondersteuning zou je nemen als geld of regelgeving geen beperkingen zouden inhouden? 

Als je dit concreet hebt gemaakt en echt op niveau van een dag hebt bepaald hoe die ondersteuning er zou uitzien kan je van start gaan met je zoektocht. Je zal waarschijnlijk niet uitkomen op de perfecte ondersteuning maar nu weet je tenminste al in welke richting je moet zoeken. 

Schrijf zorgaanbieders of assistenten aan die een rol kunnen spelen in jouw ondersteuning. Stel hen een concrete vraag waarin je aangeeft wat je wil en voor hoeveel uren per dag of per week je dit wil. Vermeld in je vraag jouw B- en P-waarden. Vraag naar een prijsvoorstel. 

Dan kan je vergelijken en uiteindelijk beslissen. 

De huidige sector is nog niet vertrouwd met deze manier van werken. Vaak zullen er ook maar heel weinig alternatieven voor de huidige ondersteuning zijn. Toch heeft het zin om actief op zoek te gaan naar andere, betere ondersteuning. Uiteindelijk zullen al deze kleine signalen de sector langzaamaan transformeren. 

Hoe bepaalt een zorgaanbieder zijn prijs?

Algemeen

Indien je je PVB wil inzetten bij een zorgaanbieder zal je daarvoor een overeenkomst moeten afsluiten. Als je reeds gebruik maakt van zorg en ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder zal je dit jaar een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten. Ook wie “nieuw” start met een PVB zal dergelijke overeenkomst moeten afsluiten. In deze overeenkomst is “de prijs” uiteraard een zeer belangrijk aspect.

De zorgaanbieders kunnen hun kostprijs vrij bepalen. Er zijn dus geen vaste tarieven vastgelegd. Zorgaanbieders zijn wel verplicht duidelijke informatie te geven over de kostprijs van de assistentie, zorg of ondersteuning die ze aanbieden.

Die tarieven zullen betrekking hebben op de aard van de zorgverlening: individuele ondersteuning, dagondersteuning, woonondersteuning, permanentie.  Hiervoor wordt een frequentie bepaald:

 • Individuele ondersteuning wordt uitgedrukt in uren/week.
 • Dagondersteuning wordt uitgedrukt in dagdelen/week. Per dag zijn er 3 dagdelen mogelijk.
 • Woonondersteuning wordt uitgedrukt in aantal nachten/week.Oproepbare Permanentie: is een optie die al dan niet wordt voorzien.

Kostprijsberekening is erg complex. Hieronder formuleren we een aantal principes die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Zorggebonden kosten

De zorgaanbieder zal dus een kostprijs moeten aangeven per eenheid, bijvoorbeeld per uur, per dagdeel, per nacht. De inzet van zorggebonden personeel (direct of indirect) is daarbij de grootste kost. Hoe meer personeel er nodig is, hoe hoger de kost. Ook de kwalificatie van personeel (scholing, diploma’s, specialisatie,…) is hier erg belangrijk. Meestal is in de kostprijs ook voorzien dat je verder ondersteuning kan krijgen bij ziekte van je assistenten of begeleiders. Vergeet ook niet dat vergunde zorgaanbieders hiervoor afspraken moeten volgen (bv i.v.m. toe te kennen vakantie, i.v.m. loonbarema’s) die via cao’s zijn vastgelegd.

Wat zeker ook een rol speelt bij de kostprijs is de mate waarin je persoonlijk/individueel of in groep wordt ondersteund. Als je ’s nachts toezicht nodig hebt zal dat duurder zijn indien dat voor jou persoonlijk geregeld moet worden. Indien dat toezicht tegelijkertijd ook nog voor anderen kan geregeld worden, zal dat de kostprijs drukken.

Hou er rekening mee dat de kosten zowel betrekking kunnen hebben op de door jou gevraagde directe ondersteuning (bv een aantal dagen dagbesteding) als op de meer indirecte kosten die met jouw ondersteuning verbonden zijn (vorming van personeel, coördinatie van jouw dossier, overleg binnen een team, verplaatsingen naar jou thuis,…).

Dus niet alleen de  aard van de door jou gewenste ondersteuning, maar ook de frequentie (uren/dagen/nachten per week) en de organisatie daarvan (individueel/collectief) maar vooral ook jouw persoonlijke ondersteuningsnood of zorgzwaarte is doorslaggevend voor de kostprijs.

In de prijs voor de door jou gevraagde zorgverlening moet ook iets worden voorzien of geregeld voor de dagen of weken waarop je zelf vakantie wilt nemen of bijvoorbeeld door ziekte geen gebruik kan maken van de zorgverlening. Het is niet de bedoeling dat je op dergelijke dagen verder betaalt voor zorgverlening.

Organisatiegebonden kosten

Een vergunde zorgaanbieder mag jou hier bovenop géén organisatiegebonden kosten aanrekenen. Organisatiegebonden kosten hebben betrekking op administratieve taken, bijkomende werkingskosten, leiding van de organisatie, edm). Deze worden via het VAPH rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder uitbetaald. Deze regeling is van toepassing indien je ondersteuning inkoopt via cash of een voucher. De vergunde zorgaanbieder ontvangt 25,2% organisatiegebonden budget bovenop het zorgbudget dat je bij deze vergunde zorgaanbieder inzet.

Een niet vergunde zorgaanbieder kan wel organisatiegebonden kosten doorrekenen. Je kan daar enkel terecht met cashbudget. Indien je een overeenkomst afsluit met een niet vergunde zorgaanbieder ontvang je 11,9% beheerskosten bovenop je zorggebonden budget. Anderzijds zijn niet vergunde zorgaanbieders vrijer m.b.t. de verloning en vakantieregeling van hun personeel. De Cao’s die de vergunde zorgaanbieders moeten volgen zijn niet van toepassing.

Waar moet ik aan denken bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst?

De prijs is niet de enige factor. Waar het echt om draait is de kwaliteit van de ondersteuning en de mate waarin jij de regie in eigen handen kan houden. Zorgaanbieders gaan vaak niet in de mogelijkheid zijn hun prijs te verlagen. Ze hebben echter wel altijd marge in de ondersteuning die gekoppeld is aan de vaste prijs.

Grijp je kans om tot ondersteuning op maat te komen. Voor het eerst zit jij als gebruiker echt aan de knoppen. Denk dus goed na over waar je naartoe wil met je leven en wat je de voorbije jaren te weinig hebt kunnen doen bijvoorbeeld.

Verkrijg inzicht in de prijs die men vraagt. Is de prijs inclusief uitstapjes bijvoorbeeld? Betaal je voor één-op-één begeleiding of gaat het over een collectieve setting? Wat gebeurt er als je op voorhand aangeeft op vakantie te willen? Of als je ziek bent en dus afwezig bent? Kan je onverwacht een extra weekend verblijf vragen?

Probeer een deel van je budget vrij te houden voor onverwachtse omstandigheden. Wie weet heb je ooit een extra assistent nodig tijdens het weekend. Misschien wil je eind dit jaar wel een PVB coach aan huis laten komen of een ritje met een aangepaste taxi aanvragen. Voor dergelijke zaken moet er budget voorhanden zijn. Als jouw gehele budget gereserveerd staat bij de zorgaanbieder heb je minder marge. Dit zal niet altijd kunnen maar als het kan, is het aangewezen altijd een buffer aan te leggen en een deel van je budget opzij te houden.

De advieslijn is altijd bereikbaar voor jouw vragen. Klik hier als je hen wil bellen of mailen. 

Aaron uit West-Vlaanderen

Ik plaatste een vacature op Zorgenassistentie.be en vond zo een assistent voor onze zoon.

Aaron uit West-Vlaanderen
Sofie uit Limburg

Ik woon in een voorziening. Dankzij Zorgenassistentie.be zie ik welke mogelijkheden er nog zijn in mijn buurt.

Sofie uit Limburg