Advieslijn

09 395 55 10

Hulp nodig?

PVB of PAB budgetten kunnen op veel verschillende manieren besteed worden. Elke gebruiker moet zelf bepalen wat best bij hem of haar past en goed geïnformeerd zijn is in deze context cruciaal. 

Uitgebreide informatie over de PAB of PVB bestedingsregels kan je hier vinden. 

Vragen over PAB en PVB

Hoe kan ik een persoonlijk assistent in dienst nemen?

Je kan een persoonlijk assistent op verschillende manieren in dienst nemen. Elke manier heeft zijn voor- en nadelen. 

Rechtstreekse overeenkomst via een sociaal secretariaat

Je bent zelf werkgever van de persoonlijke assistent die je selecteerde. De arbeidsovereenkomst, loonadministratie en al wat daarbij komt kijken, geef je in handen van een sociaal secretariaat. Het gaat om: prestaties beheren, verlofdagen, lonen berekenen, de bezoldigingen doorstorten en de loonbrieven aan je werknemers overmaken, enz.

Voordelen

 • Goedkoop
 • Geschikt voor lange termijn
 • Ook voor gezinsleden

Nadelen

 • Minder flexibel
 • Opzegperiode
 • Je moet zelf assistent zoeken
 • Meer administratie

Contract met interimkantoor die assistent uitzendt

Als je met een interimkantoor werkt word je geen werkgever. Het interimkantoor is de werkgever en zendt een assistent uit naar jou. Zij kunnen voor jou een assistent zoeken maar je kan ook zelf een assistent aanbrengen.

Voordelen

 • Flexibel
 • Minder administratie
 • Werken met dienstencheques

Nadelen

 • Duurder
 • Minder geschikt voor lange termijn
 • Minder goed statuut voor de assistent

Een assistent inschakelen als zelfstandige

Zelfstandige assistenten moeten over het juiste statuut beschikken. Aan hun ondernemingsnummer moeten de juiste nacebelcodes toegevoegd worden. Eénmaal dat in orde is kunnen zij gewoon factureren aan de budgethouder die betaalt met het PVB of PAB. 

Voordelen

 • Weinig administratie
 • Specifieke expertise
 • Flexibel

Nadelen

 • Duurder
 • Weinig zekerheid
 • Weinig Kandidaten

Assistent inschakelen vanuit een (vergunde) zorgaanbieder

Heel wat zorgaanbieders bieden 'ambulante' begeleiding of zelfs persoonlijke assistentie aan. Als deze diensten vergund zijn kan je hen betalen adhv een voucher, anders zal het sowieso via cash zijn. 

Voordelen

 • Weinig administratie
 • Expertise en ervaring
 • Vervanging beschikbaar

Nadelen

 • Duurder
 • Minder flexibel

Assistenten inschakelen als vrijwilligers

Heel wat budgethouders geven een vrijwilligersvergoeding aan hun assistent. Dit kan enkel als je een erkende vrijwilligersorganisatie inschakelt die de vrijwilliger inschrijft, verzekert en vergoedt. De budgethouder zal dan de factuur van deze dienst moeten betalen. 

Voordelen

 • Goedkoop
 • Flexibel
Wat zijn de voordelen van een persoonlijk assistent?

Als persoon met een beperking zijn er heel wat zaken die jij niet of minder goed kan. Iemand anders zal dit voor jou moeten doen. Heel cruciaal is de vraag in welke verhouding deze ondersteuning plaatsvindt. 

 • Verhouding budgethouder - persoonlijk assistent
  • Budgethouder heeft het budget en dus ook de controle in handen
  • Budgethouder is vaak formeel werkgever en bepaalt uurrooster en takenpakket
  • Assistent wordt vergoed waardoor de hulp niet als gunst beschouwd wordt
  • Ondersteuning wordt verspreid over verschillende mensen waardoor niemand overbevraagd wordt
  • Budgethouder wordt niet structureel geduwd in de rol van de 'hulpvrager' maar kan groeien door zijn/haar rol als 'initiatiefnemer'
 • Verhouding gebruiker - hulpverlenende dienst zonder directe financiering
  • Dienst heeft verschillende klanten waardoor gebruiker zich moet aanpassen aan de planning
  • Gebruiker moet aanvaarden wat wordt voorgesteld want hij/zij heeft geen hefboom om eigen inbreng te laten gelden
  • Gebruiker moet naast het bestaande aanbod vaak hulp vragen aan familie en vrienden. Door dit 'om hulp vragen' wordt men structureel geconfronteerd met het 'niet kunnen'. 
Hoe weet ik welke zorgaanbieder meest geschikt is?

Een geschikte zorgaanbieder vinden is niet eenvoudig. Je begint best met nadenken over wat jij geschikt vindt.

 • Wat verwacht jij van jouw ondersteuning?  
 • Wat heb je in het verleden gemist? 
 • Welke ondersteuning zou je nemen als geld of regelgeving geen beperkingen zouden inhouden? 

Als je dit concreet hebt gemaakt en echt op niveau van een dag hebt bepaald hoe die ondersteuning er zou uitzien kan je van start gaan met je zoektocht. Je zal waarschijnlijk niet uitkomen op de perfecte ondersteuning maar nu weet je tenminste al in welke richting je moet zoeken. 

Schrijf zorgaanbieders of assistenten aan die een rol kunnen spelen in jouw ondersteuning. Stel hen een concrete vraag waarin je aangeeft wat je wil en voor hoeveel uren per dag of per week je dit wil. Vermeld in je vraag jouw B- en P-waarden. Vraag naar een prijsvoorstel. 

Dan kan je vergelijken en uiteindelijk beslissen. 

De huidige sector is nog niet vertrouwd met deze manier van werken. Vaak zullen er ook maar heel weinig alternatieven voor de huidige ondersteuning zijn. Toch heeft het zin om actief op zoek te gaan naar andere, betere ondersteuning. Uiteindelijk zullen al deze kleine signalen de sector langzaamaan transformeren. 

Hoe bepaalt een zorgaanbieder zijn prijs?

Algemeen

Indien je je PVB wil inzetten bij een zorgaanbieder zal je daarvoor een overeenkomst moeten afsluiten. Als je reeds gebruik maakt van zorg en ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder zal je dit jaar een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten. Ook wie “nieuw” start met een PVB zal dergelijke overeenkomst moeten afsluiten. In deze overeenkomst is “de prijs” uiteraard een zeer belangrijk aspect.

De zorgaanbieders kunnen hun kostprijs vrij bepalen. Er zijn dus geen vaste tarieven vastgelegd. Zorgaanbieders zijn wel verplicht duidelijke informatie te geven over de kostprijs van de assistentie, zorg of ondersteuning die ze aanbieden.

Die tarieven zullen betrekking hebben op de aard van de zorgverlening: individuele ondersteuning, dagondersteuning, woonondersteuning, permanentie.  Hiervoor wordt een frequentie bepaald:

 • Individuele ondersteuning wordt uitgedrukt in uren/week.
 • Dagondersteuning wordt uitgedrukt in dagdelen/week. Per dag zijn er 3 dagdelen mogelijk.
 • Woonondersteuning wordt uitgedrukt in aantal nachten/week.Oproepbare Permanentie: is een optie die al dan niet wordt voorzien.

Kostprijsberekening is erg complex. Hieronder formuleren we een aantal principes die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Zorggebonden kosten

De zorgaanbieder zal dus een kostprijs moeten aangeven per eenheid, bijvoorbeeld per uur, per dagdeel, per nacht. De inzet van zorggebonden personeel (direct of indirect) is daarbij de grootste kost. Hoe meer personeel er nodig is, hoe hoger de kost. Ook de kwalificatie van personeel (scholing, diploma’s, specialisatie,…) is hier erg belangrijk. Meestal is in de kostprijs ook voorzien dat je verder ondersteuning kan krijgen bij ziekte van je assistenten of begeleiders. Vergeet ook niet dat vergunde zorgaanbieders hiervoor afspraken moeten volgen (bv i.v.m. toe te kennen vakantie, i.v.m. loonbarema’s) die via cao’s zijn vastgelegd.

Wat zeker ook een rol speelt bij de kostprijs is de mate waarin je persoonlijk/individueel of in groep wordt ondersteund. Als je ’s nachts toezicht nodig hebt zal dat duurder zijn indien dat voor jou persoonlijk geregeld moet worden. Indien dat toezicht tegelijkertijd ook nog voor anderen kan geregeld worden, zal dat de kostprijs drukken.

Hou er rekening mee dat de kosten zowel betrekking kunnen hebben op de door jou gevraagde directe ondersteuning (bv een aantal dagen dagbesteding) als op de meer indirecte kosten die met jouw ondersteuning verbonden zijn (vorming van personeel, coördinatie van jouw dossier, overleg binnen een team, verplaatsingen naar jou thuis,…).

Dus niet alleen de  aard van de door jou gewenste ondersteuning, maar ook de frequentie (uren/dagen/nachten per week) en de organisatie daarvan (individueel/collectief) maar vooral ook jouw persoonlijke ondersteuningsnood of zorgzwaarte is doorslaggevend voor de kostprijs.

In de prijs voor de door jou gevraagde zorgverlening moet ook iets worden voorzien of geregeld voor de dagen of weken waarop je zelf vakantie wilt nemen of bijvoorbeeld door ziekte geen gebruik kan maken van de zorgverlening. Het is niet de bedoeling dat je op dergelijke dagen verder betaalt voor zorgverlening.

Organisatiegebonden kosten

Een vergunde zorgaanbieder mag jou hier bovenop géén organisatiegebonden kosten aanrekenen. Organisatiegebonden kosten hebben betrekking op administratieve taken, bijkomende werkingskosten, leiding van de organisatie, edm). Deze worden via het VAPH rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder uitbetaald. Deze regeling is van toepassing indien je ondersteuning inkoopt via cash of een voucher. De vergunde zorgaanbieder ontvangt 25,2% organisatiegebonden budget bovenop het zorgbudget dat je bij deze vergunde zorgaanbieder inzet.

Een niet vergunde zorgaanbieder kan wel organisatiegebonden kosten doorrekenen. Je kan daar enkel terecht met cashbudget. Indien je een overeenkomst afsluit met een niet vergunde zorgaanbieder ontvang je 11,9% beheerskosten bovenop je zorggebonden budget. Anderzijds zijn niet vergunde zorgaanbieders vrijer m.b.t. de verloning en vakantieregeling van hun personeel. De Cao’s die de vergunde zorgaanbieders moeten volgen zijn niet van toepassing.

Waar moet ik aan denken bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst?

De prijs is niet de enige factor. Waar het echt om draait is de kwaliteit van de ondersteuning en de mate waarin jij de regie in eigen handen kan houden. Zorgaanbieders gaan vaak niet in de mogelijkheid zijn hun prijs te verlagen. Ze hebben echter wel altijd marge in de ondersteuning die gekoppeld is aan de vaste prijs.

Grijp je kans om tot ondersteuning op maat te komen. Voor het eerst zit jij als gebruiker echt aan de knoppen. Denk dus goed na over waar je naartoe wil met je leven en wat je de voorbije jaren te weinig hebt kunnen doen bijvoorbeeld.

Verkrijg inzicht in de prijs die men vraagt. Is de prijs inclusief uitstapjes bijvoorbeeld? Betaal je voor één-op-één begeleiding of gaat het over een collectieve setting? Wat gebeurt er als je op voorhand aangeeft op vakantie te willen? Of als je ziek bent en dus afwezig bent? Kan je onverwacht een extra weekend verblijf vragen?

Probeer een deel van je budget vrij te houden voor onverwachtse omstandigheden. Wie weet heb je ooit een extra assistent nodig tijdens het weekend. Misschien wil je eind dit jaar wel een PVB coach aan huis laten komen of een ritje met een aangepaste taxi aanvragen. Voor dergelijke zaken moet er budget voorhanden zijn. Als jouw gehele budget gereserveerd staat bij de zorgaanbieder heb je minder marge. Dit zal niet altijd kunnen maar als het kan, is het aangewezen altijd een buffer aan te leggen en een deel van je budget opzij te houden.

Ik ben budgethouder

Hoe maak ik een profiel aan?
 • Klik bovenaan op ‘Maak je profiel’.
 • Kies voor 'Budgethouder': klik op ‘Registreer en plaats je vacature’.
 • Vul al je gegevens correct in (Let op: telefoonnummer met spaties). Klik op ‘Registreren’.
 • Je profiel is actief. Klik rechts bovenaan op je naam om je gegevens te bekijken, te wijzigen en/of een vacature te plaatsen.
Hoe plaats ik een vacature?
 • Maak een profiel aan als dat nog niet gebeurd is.
 • Klik op 'Aanmelden' rechts bovenaan.
 • Vul je emailadres en wachtwoord in. Klik op ‘Aanmelden’.
 • Klik op ‘Vacatures’.
 • Vul alle velden in en duid aan wat van toepassing is. Klik op ‘Vacature toevoegen’.
 • Je vacature is doorgestuurd. Deze wordt nagekeken en online gezet. Dit kan enkele dagen duren. Je krijgt een mail als je vacature online staat.
 • Vanaf dan blijft je vacature een maand online staan tenzij je hem vroeger verwijdert.

Om de vacatures up-to-date te houden verdwijnt die automatisch na één maand. We raden aan de tekst van je vacature ergens bij te houden voor als je na ëén maand nog geen assisten vond en je je vacature opnieuw wil plaatsen.

Hoe wijzig/verwijder ik mijn vacature?
 • Meld je aan.
 • Klik op ‘Vacatures’
 • Je ziet je geplaatste vacature(s) staan.
 • Klik op ‘Wijzigen’ of ‘Verwijderen’.
 • Als je je vacature wijzigt, moet hij eerst weer goedgekeurd worden. Dit kan soms enkele dagen duren.
Hoe zoek ik een zorgaanbieder/assistent?
 • Je kan zoeken via de zoekfunctie in de groene balk. Duid ‘Zorgaanbieder’ of ‘Assistent’ aan, eventueel ook de gewenste postcode.
 • Je kan ook op naam zoeken. Klik op ‘Ik zoek ondersteuning’. Zoek via de zoekfunctie in de groene balk.
Hoe krijg ik meer reactie op mijn vacature?

Geef een duidelijke taakomschrijving. Beschrijf wat je verwacht maar vertel ook wie je bent en in welke context de persoonlijke assistent zou werken. Vermeld hoe en op welke tijdstippen ze jou best contacteren.

Verspreid je vacature zoveel mogelijk: stuur het door naar vrienden en famile en deel het zeker via sociale media.

Vraag ook aan anderen om je vacature te delen. Zoek je bvb een assistent om naar school te gaan? Vraag aan de school om jouw vacature te delen op hun facebookpagina of door te sturen via mail.

Mijn vacature is verdwenen?

Om de vacatures up-to-date te houden verdwijnen ze van de website na één maand. 5 dagen op voorhand krijg je hiervan een verwittjgingsmail.

Is je vacature na een maand verdwenen en vond je nog geen assistent? Zet je vacature dan even opnieuw online. Wij raden aan om je vacature altijd in een word document bij te houden, zodat je de info enkel moet plakken en kopiëren.

 

Mag ik alles vragen in mijn vacature?

Over de inhoud van je vacature ben je grotendeels vrij. Wat wel niet mag zijn verwachtingen over geslacht, origine of leeftijd. om in orde te zijn met de anti-discriminatiewetgeving op het 'werk'.

Uiteraard is het leuker als de ingesteldheid van de assistent liefst aansluit bij diegene die ondersteuning nodig heeft. Je kan dit in andere woorden proberen omschrijven in je vacature. Maar dus niet specifiek vragen naar een vrouwelijke assistent bijvoorbeeld.

 

Hebben jullie een voorbeeld van een vacature?

Hieronder vind je een voorbeeldje:

Stel jezelf voor:

Ik ben Lies, een toffe meid van 11 jaar en heb autisme. Ik sport graag, ben heel creatief en hou van grapjes maken en kattenkwaad uithalen.

Ik ben normaal begaafd en hou van structuur en duidelijkheid.

Ik heb een hond, een tweelingzus, mijn grote broer en mijn mama en papa.

Ik zoek iemand om samen met mij vrijetijdsactiviteiten te doen.

Dat kan gaan van lopen, MTB, spelen, knutselen, lekkere dingen bakken, samen zoeken naar een activiteit in clubverband,...

Ik zoek iemand die tijd heeft op woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag.

Die dagen kunnen uitgebreid worden als ik je beter ken en we samen ook huiswerk gaan maken.

Profiel van je assistent:

Ik zoek een assistent die:

 • humor heeft
 • zich kan houden aan afspraken en structuur
 • graag out of the box denkt
 • die sportief is
 • die ook weleens zot kan doen
 • een lachebekje mag zeker
 • een zekere maturiteit heeft
 • grenzen kan bieden op een respectvolle manier
 • snel kan starten

De mogelijkheden waarop je tewerkgesteld kan worden zijn te bespreken: via interim, als jobstudent of als vrijwilliger.

Op termijn is een vast contract mogelijk. We spreken samen af welke uren gewerkt worden.

Je zal in Oostakker werken.

Heb je interesse? Bezorg ons je CV en motivatiebrief.

Heb je vragen, bel of mail ons.

 

Hoe neem ik een assistent in dienst? Kan dat via jullie?

Via Onafhankelijk Leven vzw kan je geen assistent in dienst nemen. Wij zijn een bijstandsorganisatie, wat betekent dat wij budgethouders ondersteunen bij het beheer van hun PAB of PVB.

Je krijgt bij ons wel advies over hoe je assistenten vindt en welke opties het beste zijn met jouw budget en jouw wensen. Contacteer gerust onze advieslijn als je hier meer info over wil.

Een assistent in dienst nemen kan wel via:

 • Een interimkantoor zoals Agilitas
 • Een sociaal secretariaat zoals Securex
 • Een dienst voor vrijwilligers zoals Ado Icarus
 • Als bijklusser via bijklussen

De advieslijn is altijd bereikbaar voor jouw vragen. Klik hier als je hen wil bellen of mailen. 

 

De assistenten die ik contacteer reageren niet of zoeken geen job meer

Met Zorgenassistentie bieden wij vanuit Onafhankelijk Leven vzw een platform aan zodat assistenten en budgethouders elkaar vinden. Het platform is zo opgebouwd dat je als gebruiker gemakkelijk zelf je profiel aanmaakt, aanpast en verwijdert als dat nodig is.

Jammer genoeg kunnen wij niet alle profielen van assistenten controleren en nagaan hoe actueel ze zijn. De profielen van assistenten worden wel onzichtbaar na 2 maand.

PS: hier vind je een artikel op onze website met nog tips over de zoektocht naar een assistent.

 

Ik ben assistent

Hoe maak ik een profiel aan?
 • Klik bovenaan op ‘Maak je profiel’.
 • Kies voor 'Assistent' en klik op ‘Maak account aan'.
 • Vul al je gegevens correct in. (Let op: telefoonnummer met spaties).
 • Klik op ‘Registreren’.
 • Je profiel is actief en staat online. Klik rechts bovenaan op je naam om je gegevens te bekijken/te wijzigen/aan te vullen.

 

Hoe zoek ik naar vacatures van budgethouders?
 • Klik op ‘Werken als assistent’. Onderaan de pagina zie je alle vacatures van budgethouders.
 • Je kan ook specifieker zoeken op naam en/of regio via de zoekfunctie in de groene balk.
Hoe verwijder ik mijn profiel?

Het is belangrijk dat Zorgenassistentie goed up-to-date blijft om mensen met een beperking en assistenten effectief met elkaar in contact te kunnen brengen. Zodanig dat de ene snel een assistent vindt, de andere snel een job.

Als je niet meer op zoek bent naar een job als assistent, kan je je profiel op onzichtbaar zetten of verwijderen. Zet het op onzichtbaar als je misschien later nog eens op zoek wil gaan naar een job als assistent.. Je kan ook je profiel verwijderen als je dat niet meer van plan bent.

Zo zet je je profiel op onzichtbaar: 

 • Meld je aan.
 • Klik op ‘Instellingen’
 • Vink ‘Onzichtbaar’ aan.

Zo verwijder je je profiel:

 • Meld je aan.
 • Klik op ‘¨Profiel verwijderen’
 • Vink aan en klik op ‘Verwijderen’.

 

Ik ben zorgaanbieder

Hoe maak ik een profiel aan?
 • Klik bovenaan op ‘Maak je profiel’.
 • Klik op ‘Registreer je hier.
 • Vul al de gegevens correct in. (Let op: telefoonnummer met spaties.)
 • Klik op ‘Registreren’.
 • Je profiel is actief en staat online. Klik rechts bovenaan op je naam om je gegevens te bekijken/te wijzigen/aan te vullen.
Kan ik mijn aanbod laten zien in verschillende regio’s vanuit één profiel?

Nee. Per profiel kan je slechts één locatie ingeven. Je kan wel verschillende profielen aanmaken per regio. Één profiel per provincie bijvoorbeeld, je kiest de hoofdstad van de provincie als locatie. Dan zal je profiel het meest getoond worden. In de omschrijving kan je vermelden ‘beschikbaar in…, …’ Per profiel en dus per locatie heb je een ander e-emailadres nodig.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens?

Je gegevens kan je gemakkelijk zelf wijzigen:

 • Meld aan
 • Klik op 'Instellingen'
 • Wijzig de gewenste gegevens

De advieslijn is altijd bereikbaar voor jouw vragen. Klik hier als je hen wil bellen of mailen. 

Aaron uit West-Vlaanderen

Ik plaatste een vacature op Zorgenassistentie.be en vond zo een assistent voor onze zoon.

Aaron uit West-Vlaanderen
Sofie uit Limburg

Ik woon in een voorziening. Dankzij Zorgenassistentie.be zie ik welke mogelijkheden er nog zijn in mijn buurt.

Sofie uit Limburg
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord